കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Pio of Pietrelcina

Saint of the Day

On Sept. 23, the Catholic Church remembers the Italian Franciscan priest St. Pio of Petrelcina, better known as “Padre Pio” and known for his suffering, humility and miracles.

 

The man later known by these names was originally named Francesco Forgione, born to his parents Grazio and Maria in 1887. His parents had seven children, two of whom died in infancy. They taught the five surviving children to live their faith through daily Mass, family prayer of the rosary, and regular acts of penance.

 

Francesco had already decided at a young age to dedicate his entire life to God. At age 10, he felt inspired by the example of a young Capuchin Franciscan, and told his parents: “I want to be a friar – with a beard.” Francesco’s father spent time in America, working to finance his son’s education so he could enter the religious life.

 

On Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement